Μηνύματα φωτός

-Ευτυχισμένος αυτός που γνωρίζει,τι είναι αγάπη προς τον Ιησού Χριστό και περιφρονεί τον εαυτόν του χάριν αυτής της αγάπης.
-Αγάπησε ψυχή ολόθερμα τον Ιησού Χριστό.Αυτόν να θεωρείς φίλο σου,Αυτόν,που έστω και αν όλοι σε εγκαταλείψουν,δεν θα σε αφήσει ποτέ,ούτε θα επιτρέψει να καταστραφείς.
-Αν σε κάθε σου ανάγκη επικαλείσαι τον Ιησού Χριστό,θα Τον έχεις πάντοτε κοντά σου.Αν ο Χριστός είναι μαζί σου,κανείς εχθρός δεν μπορεί να σε βλάψει.
-Να είσαι ταπεινός και ειρηνικός και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου
-Να είσαι ευσεβής και πράος και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου.
-Κάνε τον Ιησού Χριστό βασιλιά της καρδιάς σου και θα είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Το δάκρυ του Ταξιάρχη οφείλεται σε θαύμα!


Τελικά γίνονται και θαύματα! Ακόμη και εάν κάποιοι δεν
πιστεύουν σε αυτά, ακόμη και εάν προσπαθούν ή επιδιώκουν
να τα εξηγήσουν με την κοινή λογική. Κάποιες φορές αυτό εί-
ναι αδύνατο. Μία περίπτωση είναι και η δακρυσμένη εικόνα
του Αρχάγγελου Ταξιάρχη Μιχαήλ που προκάλεσε δέος πανελλαδικών!
Της Άννας Σαρρή 
Μπορεί ορισμένοι να πίστεψαν ότι
τα δάκρυα του Ταξιάρχη δημιουργή-
θηκαν από ανθρώπινο χέρι, όμως, το
επίσημο πόρισμα που εστάλη χθες
από την 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων στην Ιερά Μητρόπολη Ρό-
δου και δημοσιεύει σήμερα η «ΠΡΟΟΔΟΣ», χαρακτηρίζει άριστη την
κατάσταση της εικόνας. Ο Άγιος δά-
κρυσε! Το γιατί δεν το γνωρίζει ακό-
μη κανείς. Αυτό που γνωρίζουν όμως
όλοι είναι ότι πλήθος πιστών έσπευ-
σε να τον προσκυνήσει.
Το θαύμα έγινε το πρωί του περα-
σμένου Σαββάτου, όταν πιστοί που
προσήλθαν στο εκκλησάκι που βρί-
σκεται στο παλαιό νεκροταφείο της
Ιαλυσού διαπίστωσαν ότι η εικόνα
του Αγίου δάκρυσε! Έκπληκτοι, ει-
δοποίησαν αμέσως τον Αρχιμανδρί-
τη Απόστολο και εκείνος με τη σειρά
του ενημέρωσε τον Μητροπολίτη Ρό-
δου Κύριλλο. Η εικόνα μεταφέρθηκε
με εντολή του Σεβασμιώτατου στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
που βρίσκεται στην πλατεία της Ιαλυ-
σού, όπου σύρρεε πλήθος κόσμου για
να τον προσκυνήσει.
Η εικόνα του Αρχάγγελου Ταξιάρχη
Μιχαήλ, κατά τα όσα εξήγησε ο πάτερ
Απόστολος, εφημέριος του Ιερού Να-
ού Ταξιαρχών στο παλιό νεκροταφείο
Ιαλυσού, είχε δακρύσει ξανά το 1974,
πριν από την επιστράτευση. «Δεν εί-
ναι απαραίτητα προμήνυμα κακού τα
δάκρυα στην εικόνα. Ο κόσμος, έχει
κουραστεί από τα κακά. Ίσως η χάρη
του Ταξιάρχη να μας επισκέπτεται για
να μας δώσει κάτι καλό, μια προοπτι-
κή, μια ελπίδα», εξήγησε ο πάτερ Μι-
χαήλ.
Το πόρισμα
Στην επιστολή – πόρισμα το οποίο
έχει ημερομηνία 1η Νοεμβρίου
έτους 2013 και απεστάλη από τη Γε-
νική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 4η Εφο-
ρία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην
Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, κοινοποι-
ούμενη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, με θέμα «Κατάσταση
διατήρησης της φορητής εικόνας
του Αρχάγγελου Ταξιάρχη Μιχαήλ
από τον κοιμητήριο ναό της Ιαλυ-
σού, αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχε-
τικού αιτήματός σας, που αφορά
στην περιγραφή της κατάστασης δι-
ατήρησης της φορητής εικόνας με-
γάλων διαστάσεων του Αρχάγγελου
Ταξιάρχη Μιχαήλ από τον κοιμητήριο ναό της Ιαλυσού και η οποία έχει
τεθεί σε προσκύνημα στον κεντρικό
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
σας ενημερώνουμε ότι έπειτα
από την πρώτη διενεργηθεί-
σα αυτοψία στις 26 Οκτωβρί-
ου έτους 2013, από τον Φώτη
Σιδηρόπουλο και τη δεύτε-
ρη στις 31 Οκτωβρίου έτους
2013, από τον Σωτήρη Πα-
τατούκο, συντηρητές έργων
τέχνης και αρχαιοτήτων της
Υπηρεσίας μας, διαπιστώ-
θηκε ότι δεν υπάρχει κα-
μία αλλοίωση στον ξύλι-
νο φορέα, στα χρωματικά
στρώματα και στο βερνίκι.
Η εικόνα είχε συντηρηθεί από τον κ. Πατατούκο και
την αισθητική αποκατάσταση πραγματοποίησε
ο κ. Σιδηρόπουλος το έτος 2010, και έκτοτεδεν υπάρχει καμία μεταβολή της
 κατάστασης διατήρησής της, η οποία είναι άριστη».


efimerida proodos