Μηνύματα φωτός

-Ευτυχισμένος αυτός που γνωρίζει,τι είναι αγάπη προς τον Ιησού Χριστό και περιφρονεί τον εαυτόν του χάριν αυτής της αγάπης.
-Αγάπησε ψυχή ολόθερμα τον Ιησού Χριστό.Αυτόν να θεωρείς φίλο σου,Αυτόν,που έστω και αν όλοι σε εγκαταλείψουν,δεν θα σε αφήσει ποτέ,ούτε θα επιτρέψει να καταστραφείς.
-Αν σε κάθε σου ανάγκη επικαλείσαι τον Ιησού Χριστό,θα Τον έχεις πάντοτε κοντά σου.Αν ο Χριστός είναι μαζί σου,κανείς εχθρός δεν μπορεί να σε βλάψει.
-Να είσαι ταπεινός και ειρηνικός και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου
-Να είσαι ευσεβής και πράος και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου.
-Κάνε τον Ιησού Χριστό βασιλιά της καρδιάς σου και θα είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


΄΄...και ποιήσας φραγγέλλιον εκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού,τα τε πρόβατα και τους βόας και των κολλυβιστών εξέχεε το κέρμα και τας τραπέζας ανέστρεψε.και τοις τας περιστεράς πωλούσιν είπεν.άρατε ταύτα εντεύθεν.μη ποέίτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου΄΄ Ιωάν.β΄15-16.Έφτιαξε ένα μαστίγιο κι έβγαλε έξω από τον περίβολο του Ναού,ζώα και αφεντικά.Σκόρπισε τα κέρματα των χρηματιστών και αναποδογύρισε τα τραπέζια τους.Δεν μπορούσε να βλέπει αυτήν την παραποίηση χωρίς να δράσει,χωρίς να διορθώσει και να επαναφέρει τάξη και σεβασμό.Και η καρδιά κάθε ανθρώπου ναός είναι.Ο ναός αυτός της καρδιάς μας είναι κτισμένος για να υμνεί,να λατρεύει τον Θεό και Πλάστη,να αγαπά,να πάλλλει για τον Νυμφίο,τον ΄΄κάλλει ωραίον΄΄.΄΄ΝΗΨΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ΄΄ΙΕΡΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ