Μηνύματα φωτός

-Ευτυχισμένος αυτός που γνωρίζει,τι είναι αγάπη προς τον Ιησού Χριστό και περιφρονεί τον εαυτόν του χάριν αυτής της αγάπης.
-Αγάπησε ψυχή ολόθερμα τον Ιησού Χριστό.Αυτόν να θεωρείς φίλο σου,Αυτόν,που έστω και αν όλοι σε εγκαταλείψουν,δεν θα σε αφήσει ποτέ,ούτε θα επιτρέψει να καταστραφείς.
-Αν σε κάθε σου ανάγκη επικαλείσαι τον Ιησού Χριστό,θα Τον έχεις πάντοτε κοντά σου.Αν ο Χριστός είναι μαζί σου,κανείς εχθρός δεν μπορεί να σε βλάψει.
-Να είσαι ταπεινός και ειρηνικός και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου
-Να είσαι ευσεβής και πράος και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου.
-Κάνε τον Ιησού Χριστό βασιλιά της καρδιάς σου και θα είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Τὸ πρόσφορο(συνταγη)1η

Γιὰ νὰ γίνει τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ποὺ εἶναι σκοπὸς τῆς Θείας Λειτουργίας, εἶναι ἀπαραίτητο ὁ ἱερεὺς νὰ ἔχει τὸ πρόσφορο, γιὰ νὰ κάνει τὴν προσκομιδή. Ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ πρόσφορο θὰ βγάλει τὸν «Ἀμνό», τὸ μεσαῖο τετράγωνο ποὺ χρειάζεται, γιὰ νὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο, καὶ ἄλλες μερίδες. Μὲ τὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θὰ μεταβληθεῖ αὐτὸς ὁ ἄρτος εἰς τὸ Τίμιον Σῶμα τοῦ Κυρίου, ποὺ θὰ ἀξιώσει τὸν κάθε πιστὸ νὰ μεταλάβει. Σκεφθήκαμε τὴν τιμή, ποὺ μᾶς κάνει ὁ Θεός, νὰ παρασκευάζουμε τὸ πρόσφορο;

Γιὰ νὰ ζυμώσουμε ὅμως πρόσφορο πρέπει πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα νὰ εἴμαστε καθαρὲς (καὶ καθαροὶ) στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα. Καὶ τὰ σκεύη ποὺ θὰ χρησιμοποιήσουμε νὰ εἶναι καθαρὰ καί, ἂν εἶναι δυνατόν, νὰ τὰ ἔχουμε προορισμένα μόνο γι᾿ αὐτὴ τὴ χρήση. Ἡ σκέψη νὰ εἶναι συγκεντρωμένη στὸ μεγάλο γεγονὸς καὶ ἡ ψυχὴ νὰ προσεύχεται. Τὸ στόμα νὰ εἶναι κλειστό. Μποροῦμε, νὰ ἔχουμε καὶ θυμίαμα.

Τί θὰ χρειασθοῦν γιὰ ἕνα πρόσφορο;

Ἀλεύρι: 750 γραμ. Τὸ μισὸ νὰ εἶναι σιταρένιο σκληρὸ (κίτρινο) καὶ τὸ ἄλλο μισὸ μαλακὸ ἢ Ἀλλατίνη.
Μαγιά: μέγεθος ἑνὸς ἀμυγδάλου.
Ἁλάτι: ἕνα κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ γεμάτο
Νερό: χλιαρὸ ὅσο πάρει (τὸ καλοκαίρι τελείως κρύο)
Σφραγίδα: ξυλόγλυπτη (ποτὲ πλαστικὴ)
Ταψάκι: Νο 20
Λεκάνη
Ἐκτέλεση:

Κοσκινίζομε τὸ ἀλεύρι στὴ λεκάνη καὶ κάνομε μιὰ λακκουβίτσα. Λιώνομε τὴ μαγιὰ σ᾿ ἕνα φλιτζάνι τοῦ τσαγιοῦ μὲ χλιαρὸ νερὸ καὶ τὴ ρίχνομε στὴ λακκουβίτσα. Διαλύομε καὶ τὸ ἁλάτι σὲ χλιαρὸ νερὸ καὶ τὸ ρίχνομε καὶ αὐτὸ μέσα.

Τὰ ἀναμιγνύομε ὅλα καὶ ρίχνομε λίγο-λίγο τὸ ὑπόλοιπο νερό, ὥσπου νὰ ζυμωθεῖ ὅλο τὰ ἀλεύρι. Τὸ ζυμώνομε περίπου 20 λεπτά. Ἡ ζύμη πρέπει νὰ εἶναι σφιχτή. Σὲ περίπτωση ποὺ θὰ χρειασθεῖ ἡ ζύμη ἀκόμη λίγο νερό, βρέχομε τὸ χέρια μας μὲ χλιαρὸ νερὸ καὶ συνεχίζομε τὸ ζύμωμα, μέχρι νὰ τὸ ἀπορροφήσει.

Ὅταν ζυμωθεῖ καλά, πλάθομε τὴ ζύμη σὲ σχῆμα στρογγυλὸ καὶ τοποθετοῦμε τὸ πρόσφορο στὸ κέντρο τοῦ ταψιοῦ. Ἀπὸ πρὶν ὅμως ἔχομε ζεστάνει τὸ ταψάκι καὶ τὸ ἔχομε ἀλείψει ἐλαφρὰ ἀπὸ μέσα μὲ κερί, γιὰ νὰ μὴν κολλήσει.

Στὸ κέντρο τοῦ προσφόρου βάζομε τὴ σφραγίδα καὶ τὴν πιέζομε μὲ δύναμη καὶ ἐλαφρὰ τὴ στρίβομε πολὺ λίγο, γιὰ ν᾿ ἀποτυπωθοῦν καλὰ τὰ γράμματα. Τὴ σηκώνομε σιγὰ-σιγὰ καὶ πλάγια.

Μὲ μία ὀδοντογλυφίδα τρυπᾶμε στὰ ἄκρα τοῦ Σταυροῦ καὶ στὸν «Ἀμνὸ» (στὸ μεσαῖο της σφραγίδας) στὶς 4 γωνίες καὶ ἀπὸ τὸ ἔξω μέρος.

Τὸ σκεπάζομε μὲ μιὰ καθαρὴ πάνινη πετσέτα καὶ ἀπὸ πάνω βάζομε ἕνα καθαρὸ μάλλινο σκέπασμα. Περίπου σὲ δύο ὧρες πρέπει νὰ ἔχει φουσκώσει.

Ἔξω ἀπὸ τὴ σφραγίδα πιέζομε τὴ ζύμη μὲ τὸ δάχτυλό μας ἐλαφρὰ καὶ ὅταν ἡ ζύμη ξαναγυρίσει στὴ θέση της, θὰ πεῖ ὅτι ἔχει φουσκώσει καὶ εἶναι ἕτοιμο γιὰ τὸ φοῦρνο.

Προθερμαίνομε τὸ φοῦρνο (10-15 λεπτὰ) καὶ σὲ 250° βάζομε τὸ πρόσφορο νὰ ψηθεῖ ἐπὶ μισὴ ὥρα. Ὅταν πάρει χρῶμα ἀπὸ πάνω, κατεβάζαμε τὴ θερμοκρασία στοὺς 200° καὶ τὸ σκεπάζομε μὲ ἀλουμινόχαρτο. Γιὰ νὰ ψηθεῖ χρειάζεται περίπου 1½ ὥρα.

Θὰ τὸ πᾶμε στὴν Ἐκκλησία τυλιγμένο σὲ πεντακάθαρη ἄσπρη πετσέτα καὶ σὲ χαρτὶ καθαρὸ θὰ γράφουμε τὰ ὀνόματα αὐτῶν ποῦ ζοῦν καὶ σὲ ἄλλο χαρτὶ θὰ γράψουμε τὰ ὀνόματα ὅσων βρίσκονται στὸν οὐρανό.

Χαρὰ καὶ εὐφροσύνη θὰ νιώσουμε γιὰ μιὰ τέτοια εὐκαιρία, ποὺ θὰ εἶναι καὶ εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεόν.

(ἀπὸ τὸ Περιοδικὸν «Πρὸς τὴν ΝΙΚΗΝ»)

Προσευχή

(Μπορεῖ νὰ λέγεται τὴν ὥρα τῆς προετοιμασίας διὰ τὴν ζύμωσιν τῆς προσφορᾶς)

1. Ἀρχίζουμε μὲ τό: Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

2. Ἀμέσως μετά, τὸ τρισάγιον: Ἅγιος ὁ Θεός…, Παναγία Τριάς…, Πάτερ ἡμῶν…

3. Στὴν συνέχεια, τὴν ἑξῆς προσευχή:

Κύριε, εὐχαριστῶ γι᾿ αὔτην τὴν Ἁγία ὥρα, ποὺ μὲ τ᾿ ἁμαρτωλά μου χέρια μ᾿ ἀξιώνεις νὰ ζυμώνω τὰ Πανάχραντα δῶρα τῆς ἀγάπης Σου.

Σὲ παρακαλῶ, κατάπεμψον τὸ Πανάγιό Σου Πνεῦμα ποὺ εὐλογεῖ ὅλα τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, νὰ εὐλογήσει καὶ τοῦτα τὰ δῶρα γιὰ νὰ γίνουν καλὰ καὶ εὐπρόσδεκτα στὸ Ἅγιό Σου Θυσιαστήριο.

Καὶ Σὲ παρακαλῶ νὰ τὰ δεχθεῖς ὅπως ἐδέχθης τὴ θυσία τοῦ Ἀβελ, τὴ δοξολογία τῶν ποιμένων, τὰ δῶρα τῶν Μάγων, τὰ δάκρυα τοῦ Πέτρου, καὶ τοῦ ληστῆ τὴ μετάνοια.

Καὶ ἂς μὲ ἀξιώνεις νὰ Σοῦ τὰ προσφέρω πάντοτε ἐνσυνείδητα. Ἀμήν.

4. Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν…