Μηνύματα φωτός

-Ευτυχισμένος αυτός που γνωρίζει,τι είναι αγάπη προς τον Ιησού Χριστό και περιφρονεί τον εαυτόν του χάριν αυτής της αγάπης.
-Αγάπησε ψυχή ολόθερμα τον Ιησού Χριστό.Αυτόν να θεωρείς φίλο σου,Αυτόν,που έστω και αν όλοι σε εγκαταλείψουν,δεν θα σε αφήσει ποτέ,ούτε θα επιτρέψει να καταστραφείς.
-Αν σε κάθε σου ανάγκη επικαλείσαι τον Ιησού Χριστό,θα Τον έχεις πάντοτε κοντά σου.Αν ο Χριστός είναι μαζί σου,κανείς εχθρός δεν μπορεί να σε βλάψει.
-Να είσαι ταπεινός και ειρηνικός και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου
-Να είσαι ευσεβής και πράος και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου.
-Κάνε τον Ιησού Χριστό βασιλιά της καρδιάς σου και θα είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

(Μάρκου, κεφ. Η΄, εδάφ. 34 & Κεφ. Θ΄, εδάφ. 1. Γ ΄ Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως)Κυριακή 23 Μαρτίου 2014


Κείμενο Ιερού Ευαγγελίου

Είπεν ο Κύριος. Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν, και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι. Ός γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν. Ός δ' αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτος σώσει αυτήν. Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού; Ός γαρ εάν επαισχυνθή με, και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των αγίων. Και έλεγεν αυτοίς. Αμήν λέγω υμίν, ότι εισί τίνες των ώδε εστηκότων, οίτινες ου μη γεύσονται θανάτου, έως αν ίδωσι την βασιλείαν του Θεού εληλυθυίαν εν δυνάμει.

Ελεύθερη μετάφραση
               
Είπε ο Κύριος: «Όποιος θέλει να ταχθεί μαζί μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το δικό του σταυρό και ας με ακολουθήσει. Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, πρέπει να κάνει πολύ μεγάλες θυσίες στην επίγεια ζωή του. Αυτός που θα κάνει πολλές θυσίες στην εδώ ζωή του για μένα και το Ευαγγέλιο, αυτός θα σώσει την ψυχή του. Γιατί τι μπορεί να ωφεληθεί ένας άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει την ψυχή του; Ή τι (θα ωφεληθεί) κάποιος να δώσει αντάλλαγμα για την ψυχή του; Όποιος ντραπεί για μένα και για τους λόγους μου ενώπιον αυτής της γενεάς, την αμαρτωλής και μοιχαλίδας, τότε και ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί γι' αυτόν, όταν θα έρθει στη δόξα Του Πατέρα Του μαζί με τους αγίους Αγγέλους». Και τους έλεγε: «Σας λέω αλήθεια, πως κάποιοι από αυτούς που βρίσκονται  εδώ μαζί μας, δεν θα δοκιμάσουν θάνατο, μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού στη γη», (εννοώντας την κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Μαθητές και της θεμελίωση της νέα Εκκλησίας, με υπερφυσική δύναμη).