Μηνύματα φωτός

-Ευτυχισμένος αυτός που γνωρίζει,τι είναι αγάπη προς τον Ιησού Χριστό και περιφρονεί τον εαυτόν του χάριν αυτής της αγάπης.
-Αγάπησε ψυχή ολόθερμα τον Ιησού Χριστό.Αυτόν να θεωρείς φίλο σου,Αυτόν,που έστω και αν όλοι σε εγκαταλείψουν,δεν θα σε αφήσει ποτέ,ούτε θα επιτρέψει να καταστραφείς.
-Αν σε κάθε σου ανάγκη επικαλείσαι τον Ιησού Χριστό,θα Τον έχεις πάντοτε κοντά σου.Αν ο Χριστός είναι μαζί σου,κανείς εχθρός δεν μπορεί να σε βλάψει.
-Να είσαι ταπεινός και ειρηνικός και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου
-Να είσαι ευσεβής και πράος και ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί σου.
-Κάνε τον Ιησού Χριστό βασιλιά της καρδιάς σου και θα είσαι πάντα ευτυχισμένος.

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐκλεκτοῦ

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐκλεκτοῦ

  
Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ ἐκεῖνο τὸ περιστατικὸ μὲ τὴν Μάρθα καὶ τὴν Μαρία, τὶς ἀδελφὲς τοῦ  Λαζάρου, καλοί μου φίλοι. Ὅταν ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς μαθητές Του, κουρασμένοι ἀπὸ τὴν περιοδεία, μπῆκαν στὸ χωριό τους, αὐτὲς προθυμοποιήθηκαν νὰ Τὸν φιλοξενήσουν στὸ σπίτι τους. Καὶ ἡ μὲν Μάρθα δόθηκε στὸ νὰ ἑτοιμάζει τὰ φαγητά, ἡ δὲ Μαρία κάθισε στὰ πόδια Του καὶ ἄκουγε μὲ ἀφοσίωση τὰ λόγια Του.

Τότε ἡ Μάρθα, γεμάτη παράπονο, Τοῦ εἶπε: «Κύριε, δὲν σὲ μέλλει, ποὺ ἡ ἀδελφή μου μὲ ἄφησε μόνη νὰ φροντίζω; Πές της λοιπὸν νὰ μὲ βοηθήσει». Κι Ἐκεῖνος τῆς ἀπάντησε ὡς ἑξῆς:  «Μάρθα, Μάρθα, ἀγχώνεσαι καὶ ἀναστατώνεσαι γιὰ πολλὰ (φαγητά), ἐνῶ ἕνα (φαγητὸ) χρειάζεται. Ἡ Μαρία ὅμως διάλεξε τὴν ἐκλεκτὴ μερίδα, ἡ ὁποία δὲν θὰ τῆς ἀφαιρεθεῖ» (Λουκ. Ι, 38-42). Δηλαδὴ ἐπαινέθηκε σαφῶς ἡ Μάρθα, γιατί «τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο». Μὲ ἄλλα λόγια, ἐπειδὴ ἐπέλεξε τὸ ἐκλεκτό!

Εἶναι ἀλήθεια πὼς σήμερα βομβαρδιζόμαστε ἀπὸ παντοῦ μὲ κάθε λογῆς μηνύματα, ἰδιαίτερα δὲ ἡ νέα γενιά. Μηνύματα ποὺ προέρχονται ἀπ’ ὅλους τοὺς χώρους (τῆς κατανάλωσης, τῆς πολιτικῆς, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῶν αἱρέσεων – σεκτῶν κ.λπ.) καὶ ἐκπέμπονται ἀπ’ ὅλα τὰ μέσα. Καὶ τί ζητοῦν ἀπὸ μᾶς; Μὰ νὰ κάνουμε τὶς ἐπιλογές μας.

Δηλαδὴ νὰ ἐπιλέξουμε αὐτὰ καὶ ἀσφαλῶς ἐκείνους ποὺ τὰ ἐκπέμπουν!
Καμμία ἄλλη γενιὰ στὸ παρελθὸν δὲν βομβαρδιζόταν μὲ τόσα καὶ τέτοια μηνύματα, ὅπως ἡ σημερινή! Καὶ δὲν εἶχε νὰ κάνει μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν γοητεία, ποὺ ἐκπέμπουν ἅπαντα! Μήπως ἐδῶ ὀφείλεται καὶ ἡ ὅλη σύγχυση τῆς ἐποχῆς μας καὶ περισσότερο τῆς νεολαίας;

Ἂς τὸ σκεφτοῦμε!
Καὶ τί παρατηρεῖ ἀκόμη κανείς;
Πὼς ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ μᾶς προσελκύσουν, τί κάνουν; 
Ὑπόσχονται!
Τί ἀκριβῶς; Πὼς θὰ μᾶς κάνουν τάχα τὴ ζωή καλύτερη, ἄνετη, εὐτυχισμένη! Τί δέλεαρ! 
Ἀπευθύνονται δηλαδὴ σὲ μία μεγάλη μας ἐπιθυμία. Αὐτὴ τοῦ ... νὰ περνᾶμε καλά!

Μία ἄλλη τεχνική τους, ποὺ προκαλεῖ μάλιστα καὶ μεγάλη ἐντύπωση, εἶναι πὼς αὐτὸ ποὺ ἀπευθύνουν σὲ μᾶς καὶ ζητοῦν νὰ τὸ ἐπιλέξουμε, τὸ ἀποκαλοῦν  «ἔξυπνο»! Τὸ πιὸ «ἔξυπνο» ἀπ’ ὅλα καὶ ἄρα τὸ πλέον... ἀποτελεσματικὸ γιὰ τὴν εὐτυχία μας! Δὲν σᾶς κάνει ἐντύπωση ὅλος αὐτὸς ὁ λόγος ποὺ γίνεται σήμερα γιὰ τὶς «ἔξυπνες» συσκευὲς (ὅπως εἶναι τῶν κινητῶν τηλεφώνων, τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, τῶν τηλεοράσεων κ.λπ), τὶς «ἔξυπνες κάρτες», τὶς «ἔξυπνες» λύσεις στὰ προβλήματά μας;

Ὁπότε «ἔξυπνος» εἶσαι μόνο ὅταν εἶσαι πάνοπλος μὲ ὅλα αὐτά, ὅταν τὰ ἐνστερνίζεσαι καὶ τὰ ἀκολουθεῖς μὲ πάθος, ἀδιάφορο ἂν κάποτε φθάνουν νὰ σὲ ὁδηγοῦν καὶ σ αὐτὰ ἀκόμη τὰ φοβερὰ μονοπάτια τῆς ἁμαρτίας! Βλέπετε σήμερα ὁ δρόμος τῆς ἁμαρτίας δὲν εἶναι μόνο εὐρύχωρος, ἀλλὰ παρουσιάζεται καὶ ὡς ἐντυπωσιακὸς καὶ μεγαλειώδης καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ «ἔξυπνος»! Καὶ πολὺ «ἔξυπνος» μάλιστα, ὅταν εἶναι στολισμένος μὲ ἅπαντα τὰ «ἔξυπνα» τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα! Ναί, αὐτὴ εἶναι ἡ σύγχρονη πραγματικότητα... 

Κι ἐμεῖς τί κάνουμε; 
Μὰ τί ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἔχουμε τὴ σοφία καὶ τὴ σύνεση νὰ ἐπιλέξουμε τὸ (πραγματικὰ) ἐκλεκτό; Καὶ νὰ γιατί ... 
Ὅταν ἐπιλέγουμε τὸ ἐκλεκτό, τότε ὁ Θεὸς εἶναι πάντοτε μαζί μας! 
Ὅταν ἐπιλέγουμε τὸ ἐκλεκτό, προσελκύουμε τὴ χάρη Του!
Ὅταν ἐπιλέγουμε τὸ ἐκλεκτό, γινόμαστε σαφῶς χαριτωμένοι!

Καὶ ποῦ βρίσκεται τὸ ἐκλεκτό;
Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴν δίνει σαφέστατα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μὲ τὰ ἑξῆς ὑπέροχα λόγια του:
«Ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα εἶναι σεμνά, ὅσα εἶναι δίκαια, ὅσα εἶναι ἁγνά, ὅσα εἶναι προσφιλῆ, ὅσα ἔχουν καλὴ φήμη, ὅ,τι ἀξίζει νὰ τιμᾶται, ὅ,τι ἀξίζει νὰ ἐπαινεῖται, αὐτὰ νὰ σκέπτεστε... Καὶ ὁ δυνατὸς Θεὸς θὰ εἶναι μαζί σας».

Ὡστόσο δὲν ὑπάρχει τίποτα πιὸ ἀνόητο ἀπ’ ὅλες τὶς «ἐξυπνάδες» τῆς ἁμαρτίας! Τίποτε πιὸ καταστροφικὸ ἀπ’ τὶς πονηρίες της! Ὅλοι ἔχουμε ἐπ’ αὐτοῦ τὶς σχετικές μας ἐμπειρίες. «Ἔξυπνες» συμβαίνει νὰ εἶναι οἱ διάφορες τεχνολογικὲς συσκευὲς ποὺ σὲ συνδέουν μὲ τὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ καὶ ποὺ μᾶς ὠθοῦν στὸ ἀκατάλληλο περιεχόμενο καὶ στὴν ἐν γένει κακὴ χρήση του καὶ μάλιστα μὲ 4G ταχύτητες! 

Ὁπότε ποιὸς ἀπ’ αὐτὲς βγαίνει τελικὰ κερδισμένος;
«Ἔξυπνες» εἶναι διάφορες τεχνολογικὲς ἐφαρμογές, ὅπως οἱ ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης, ποὺ ὡστόσο μᾶς αὐτὸ-φακελώνουν, μᾶς ἐθίζουν, μᾶς ἀπομονώνουν ἐκεῖ ποὺ λένε ὅτι μᾶς βοηθοῦν στὴν ἐπικοινωνία μας μὲ τοὺς ἄλλους, μᾶς ἀναπτύσσουν ἕνα ἄνευ προηγουμένου ἐγωκεντρισμό, μᾶς ἀγχώνουν, μᾶς ἐκθέτουν!

Στ’ ἀλήθεια πόσο αὐξήσαμε τὴν εὐτυχία μας μέσα ἀπ’ ὅλα αὐτά;
«Ἔξυπνες» εἶναι καὶ οἱ διάφορες 3D ὀθόνες, γιὰ νὰ παρακολουθοῦμε ποιὸ θέαμα ἆραγε; Αὐτὸ τῆς βίας, τοῦ τρόμου, τοῦ ἐρωτισμοῦ, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῆς διαφθορᾶς καὶ μάλιστα μὲ τὸν πλέον ἐντυπωσιακὸ τρόπο; Ἔτσι ἡ ἁμαρτία ἐπιτυγχάνει τέλεια τὸν σκοπό της, κι ἐμεῖς νομίζουμε ὅτι μὲ ὅλο αὐτὸν τὸν βοῦρκο «περνᾶμε καλά»!

Στὴν δημοσιότητα ὅλο καὶ ἔρχονται πανεπιστημιακὲς ἔρευνες καὶ μελέτες μὲ τίτλους σὰν κι αὐτούς: «Ἀποβλακώνουν τὸν ἐγκέφαλο οἱ “ἔξυπνες” συσκευές», «Τὰ sms μᾶς φέρνουν ἀϋπνία», «Εἶναι ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία τὰ smartphones», «Δεῖτε τί ξέρει γιὰ σᾶς τὸ Twitter καὶ ἡ Google» κ.λπ. 

Κι αὐτὰ εἶναι μόνο ὅσα ἀναφέρονται στὶς γνωστὲς «ἔξυπνες» συσκευὲς καὶ τεχνολογικὲς ἐφαρμογές...Ναί, τίποτε ἔξυπνο δὲν ὑπάρχει στὸ χῶρο τῆς ἁμαρτίας, παρὰ μόνο ὅ,τι σοφίζεται γιὰ νὰ μᾶς ὑποδουλώσει!

 Τελικὰ τί εἶναι τὸ πραγματικὰ ἔξυπνο;
Ἔξυπνο εἶναι κάθε τί ποὺ χρησιμοποιοῦμε, γιὰ νὰ τὴν ἀποφύγουμε!
Ἔξυπνο εἶναι ἐκεῖνο μὲ τὸ ὁποῖο τὴν ὑπερβαίνουμε!
Ἔξυπνο εἶναι ὅ,τι μᾶς ἐξασφαλίζει τὴν ἐλευθερία μας!
Ἔξυπνο εἶναι μονάχα τὸ ἐκλεκτό!

Γι’ αὐτὸ καὶ πάλι ὁ  Ἀπ. Παῦλος τονίζει:  «Θέλω νὰ εἶσθε ἔξυπνοι μὲν ὡς πρὸς τὸ καλό, ἀκέραιοι δὲ ὡς πρὸς τὸ κακό». Βλέπουμε δηλαδὴ πὼς ἔξυπνος εἶναι πράγματι αὐτὸς ποὺ ἐπιλέγει τὸ ἐκλεκτό, δηλαδὴ ἐκεῖνος ποὺ ἐκτελεῖ πάντοτε τὸ καλὸ καὶ μένει ἀκέραιος ἀπ’ τὸ κακό.

Κατὰ τὸν Μ. Ἀντώνιο ἔξυπνοι εἶναι ἀκόμη κι ἐκεῖνοι  «ποὺ μποροῦν καὶ διακρίνουν τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό». Πόσο σημαντικὸ δὲν εἶναι κι αὐτό! Γιὰ παράδειγμα... 

Ἔξυπνοι ἦταν οἱ μάγοι, ποὺ ὅταν εἶδαν τὸ ἀστέρι στὸν οὐρανό, κατάλαβαν πὼς κάτι σημαντικὸ συμβαίνει, κι ἀκολουθώντας το ἔφθασαν στὸν Χριστό!

Ἔξυπνοι ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ψαράδες τῆς Γαλιλαίας, ποὺ ὅταν ὁ Χριστὸς τοὺς εἶπε «ἀκολουθῆστε με », ἄφησαν ἀμέσως τὰ δίκτυα κι ἔγιναν Ἀπόστολοί Του!

Ἔξυπνοι ἦταν οἱ Μάρτυρες, ποὺ δὲν δελεάστηκαν ἀπὸ τὶς ὑποσχέσεις οὔτε καὶ κάμφθηκαν ἀπὸ τὰ μαρτύρια, μένοντας σταθεροὶ στὴν πίστη τους ἀμειβόμενοι γι’ αὐτὸ αἰώνια!

Ἔξυπνοι εἶναι ὅλοι οἱ Ἅγιοι καὶ ἅπαντες οἱ ἐργάτες τοῦ καλοῦ, ποὺ μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐκλεκτοῦ, ἀπολαμβάνουν τὴν τρυφὴ τοῦ Παραδείσου!

Δὲν βρῆκα, παιδιά, κάτι καλύτερο γιὰ ἐπίλογο ἀπὸ τοῦτο τὸν λόγο τοῦ Μ. Ἀθανασίου: «Αὐτὸς ποὺ θεωρεῖται ἀπ’ τὸν Θεὸ φρόνιμος (=ἔξυπνος) εἶναι ἐκεῖνος ποὺ σοφίζεται νὰ κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του». Δηλαδὴ ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογὴ στὴ ζωή του ἀπὸ τὸ ὄντως ἐκλεκτό. Καὶ τὸ κάνει αὐτὸ βέβαια κάθε μέρα, κάθε στιγμή, ὅλη του τὴ ζωή. Καὶ τί μεγαλεῖο, αὐτὸ ἀκριβῶς νὰ εἶναι ἔργο ζωῆς!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

πηγή : ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ